Home

Beroepsvereniging Budgetcoach.

Vanaf 1 juni 2012 is de NVVBC; beroepsvereniging van en voor de budgetcoach” een feit. Door de krachten te bundelen, gaan we het nog jonge beroep steviger op de kaart zetten. We willen de bekendheid van het beroep bij de overheid, het bedrijfsleven en de maatschappij vergroten, de competenties van de budgetcoach helpen uitbreiden en de kwaliteit van de uitvoering verbeteren. Alles met het doel: Betere dienstverlening aan mensen met problemen in de persoonlijke financiën en administratie.

beroepsvereniging budgetcoach

 De organisatie

Steeds meer mensen in Nederland kampen met problemen op het gebied van hun persoonlijke financiële en administratieve huishouding. Het belang van deskundige, op de individuele situatie toegesneden budgetcoaching wordt steeds duidelijker.

Een groeiend aantal enthousiaste en ondernemende mensen legt zich toe op het beroep van budgetcoach, waardoor behoefte is ontstaan om met elkaar ervaringen en kennis te delen, en gezamenlijk op te trekken om de positie van het beroep te versterken. Uit die behoefte is de NVVBC ontstaan.

vereniging

Reacties zijn uitgeschakeld.